V rámci obchodního a korporátního práva poskytuji právní služby týkající se zejména:

 • zakládání obchodních společností a družstev, jejich změny a likvidace
 • přípravy valných hromad, podkladů pro jejich konaní a jejich organizace
 • přípravy podkladů pro získání živnostenského oprávnění, zastupování v řízení před živnostenským úřadem
 • přípravy návrhů pro obchodní rejstřík, zastupování v řízení před rejstříkovým soudem
 • převodů obchodních podílů, převodů družstevních podílů, zřizování zástavního práva k těmto podílům
 • poradenství v insolvenčním řízení a věcech řešení úpadku
 • poradenství v oblasti směnek
 • přípravy, posouzení a revize veškeré obchodní smluvní dokumentace, jako jsou například smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o koupi závodu, smlouvy o přepravě, smlouvy o úvěru, smlouvy o obchodním zastoupení, licenční smlouvy aj.
 • nekalé soutěže, ochrany společnosti, obchodního jména a označení výrobků
 • vymáhání peněžitých pohledávek a dalších nároků z obchodněprávních vztahů (příprava předžalobní výzvy, zpracování žaloby, zastoupení v soudním řízení)
 • náhrady škody a bezdůvodného obohacení z obchodněprávních vztahů
 • zastupování před soudy ve sporech z obchodních vztahů
 • zastupování v exekučním řízení, zastupování v řízení o výkon rozhodnutí
Právní služby

Rozcestník: