Trestní právo

S kvalitní odbornou pomocí snadněji zvládnete záležitosti týkající se trestního řízení. Nabízím obhajobu klientů ve všech fázích trestního řízení, zastupování poškozených, zpracování stížností, odvolání a dalších opravných prostředků, přípravu trestních oznámení, poradenství a další služby.

Chci vědět více

Obchodní a korporátní právo

Pomohu vám se založením společnosti, s přípravou valných hromad, s převodem obchodních podílů i s insolvenčním řízením. Zastupuji společnosti před soudy i v exekučním řízení. Poradím vám v oblasti smluvní dokumentace a náhrady škod, při vymáhání pohledávek i v dalších oblastech.

Chci vědět více

Občanské a procesní právo

Připravím a posoudím smluvní dokumenty podle občanského zákoníku, pomohu vám s majetkovým vypořádáním i při řešení občanskoprávních sporů. Zastoupím vás před soudy a úřady. Věnuji se také rodinnému, správnímu a pracovnímu právu i právním vztahům k nemovitostem.

Chci vědět více

Máte zájem o právní služby?

Advokátní kancelář Mgr. Jakuba Reitschmieda nabízí kvalitní právní služby založené na individuálním přístupu ke klientovi, zajištění jeho informovanosti o průběhu vyřizování věci a zpětné vazbě mezi klientem a advokátem. Sídlo kanceláře je v Brně, právní služby mohou být poskytnuty rovněž ve městě Letovice.

Jak probíhá první schůzka s advokátem?

  • kontaktujte mne prostřednictvím formuláře, případně e-mailem nebo telefonicky a domluvíme si vhodný termín
  • čím více podkladů k danému případu pro mne připravíte, tím lépe
  • charakter první schůzky je ryze informativní (má/nemá smysl se danou záležitostí zabývat, nástin postupu v obecné rovině, předběžný odhad časové náročnosti a způsob odměny)
  • za uvedených podmínek je první schůzka zpoplatněna polovinou běžné sazby
Sjednejte si první schůzku a vše si společně ujasníme.
Sjednat schůzku