Nabízím komplexní právní servis pro společnosti i jednotlivce:

  • poskytování právního poradenství a konzultací,
  • zhotovení právních rozborů a stanovisek,
  • příprava smluvní dokumentace,
  • právní zastoupení při jednání před soudy, s policií a dalšími orgány veřejné správy.

Právní služby poskytuji zejména v odvětví trestního práva, práva obchodního a korporátního, práva občanského, právních vztahů k nemovitostem, pracovního práva, práva správního a práva rodinného. Rozsah služeb se řídí potřebami klienta a okolnostmi jednotlivých případů – od jednorázové právní pomoci přes kontinuální poradenství v rámci právní podpory činnosti klienta až po dlouhodobé zastoupení ve složitých právních případech.

Právní služby poskytuji rovněž v anglickém jazyce. V případě úzce zaměřené problematiky (informační technologie, autorské právo, stavební právo, veřejné zakázky, daně) spolupracuji se specializovanými advokáty a poradci, případně klientovi s nimi zprostředkuji kontakt.

Víte, že…

…advokáti poskytují své služby mimo jiné i spotřebitelům – nepodnikajícím fyzickým osobám, které mají možnost řešit případné spory s advokátem týkající se poskytovaných právních služeb prostřednictvím mimosoudního procesu?

Chci vědět více

Rozcestník: