V rámci práva nemovitostí poskytuji právní služby týkající se zejména:

  • poradenství ve věcech převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a ve věcech převodu podílu v bytovém družstvu
  • zpracování návrhů na provedení vkladu do katastru nemovitostí a zastupování v řízení před katastrálním úřadem
  • přípravy, posouzení a revize smluvní dokumentace k převodu nemovitých věcí – kupní smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí, směnné smlouvy, darovací smlouvy
  • poradenství v nájemních a podnájemních vztazích k nemovitým věcem
  • věcných břemen, služebností, zástavních práv a předkupních práv k nemovitým věcem
  • zakládání bytových družstev
  • zpracování prohlášení vlastníka nemovité věci o rozdělení budovy na jednotky
  • poradenství při založení a činnosti společenství vlastníků jednotek
Právní služby

Rozcestník: