V rámci pracovního práva poskytuji právní služby týkající se zejména:

  • přípravy, posouzení a revize pracovních smluv, dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti
  • přípravy, posouzení a revize další pracovněprávní dokumentace jako jsou např. dohody o hmotné odpovědnosti, dohody o změně pracovního poměru, výpovědi z pracovního poměru, dohody o skončení pracovního poměru aj.
  • poradenství v problematice mezd, platů a dalších finančních nároků zaměstnanců
  • poradenství v problematice náhrady škody z pracovněprávních poměrů
  • zastupování zaměstnanců a zaměstnavatelů v řízení před soudem
Právní služby

Rozcestník: