V rámci správního práva poskytuji právní služby týkající se zejména:

  • zastupování v přestupkovém řízení, včetně řešení tzv. správních deliktů
  • zastupování ve správním soudnictví včetně řízení o kasační stížnosti
  • poradenství při výkonu rozhodnutí správních orgánů
  • zpracování žalobních návrhů proti rozhodnutí správních orgánů, na ochranu proti nečinnosti právních orgánů a jejich nezákonným zásahům
Právní služby

Rozcestník: