možná na webVěřím, že základním stavebním kamenem jakékoliv spolupráce mezi advokátem a jeho klientem je existence vzájemné důvěry. Rád bych vám proto stručně představil důležité milníky svého profesního života, abych pro vás – rozhodnete-li se využít právní služby mé advokátní kanceláře – při našem prvním setkání nebyl osobou zcela neznámou.

Členem České advokátní komory jsem od roku 2012, v seznamu advokátů jsem zapsán pod evidenčním číslem 16423. Právní vzdělání jsem získal na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, během studia jsem absolvoval studijní pobyt na Erasmus university Rotterdam v Nizozemí. V právní praxi se pohybuji od roku 2009, kdy jsem začal působit v advokátní kanceláři Havel, Holásek & partners, s. r. o. na pozici právního asistenta. Po dokončení studia jsem vykonával praxi advokátního koncipienta v advokátní kanceláři Mgr. Jana Rotrekla, se kterou nadále jako advokát příležitostně spolupracuji.

Vykonávám generální praxi pro fyzické i právnické osoby se zaměřením zejména na právo trestní, obchodní, občanské a procesní. Podrobné informace o odvětvích, jimž se věnuji, naleznete pod záložkou Právní služby.