V rámci trestního práva poskytuji právní služby týkající se zejména:

  • obhajoby klienta ve všech fázích trestního řízení
  • zpracování všech opravných prostředků v trestním řízení – stížnosti, odpory, odvolání, dovolání, ústavní stížnosti
  • zastupování poškozeného v trestním řízení
  • přípravy trestních oznámení
  • zastupování mladistvých klientů v trestním řízení
  • poradenství ve věcech náhrady újmy způsobené trestnou činností a vydání bezdůvodného obohacení získaného trestnou činností
Právní služby

Rozcestník: